Награждаване на учениците от начален етап

Награждаване на учениците от начален етап на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, които са класирани на I, II и III място в пролетните състезания по български език и математика

От IVа клас с класен ръководител Димитринка Билева – старши учител начален етап, на състезанието по БЕЛ Анастасия Карагьозова се класира на II място.

От IVб клас с класен ръководител Велка Славова – старши учител начален етап и Катерина Шакаданова-Данаилова – учител ГЦОУД, на състезанието по БЕЛ Ива Демерджиева се класира на I място и Теодор Иванов на II място