Награждаване на победителите в конкурса „Потомците на Евтимий“

Награждаване на победителите в конкурса „Потомците на Евтимий“ в двора на сградата на ул. „Иван Вазов“ №19