Вътрешноинституционална квалификация в рамките на НП „Иновации в действие“ – 2024 год.

Квалификационна форма: мултидисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 18.04.2024 год., 11,15 ч.

Тема: ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, СПОРТ

Обучител: ПУО, работещо с VIIIг клас, иновативна паралелка, профил ПРИРОДНИ НАУКИ, с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК