Вътрешноинституционална квалификация в рамките на НП „Иновации в действие“ – 2024 год.

Квалификационна форма: мултидисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 19.04.2024 год., 14,00 ч.

Тема: НА УЧИЛИЩЕ – ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Обучител: ПУО, работещо с иновативна паралелка VIIд клас