Вътрешноинституционална квалификация в рамките на НП „Иновации в действие“ – 2024 год.

Квалификационна форма: мултидисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 19.04.2024 год.,11,30 ч.

Тема: ПЪТЯТ НА ВИНОТО

Обучител: ПУО, работещо с иновативна паралелка IХв клас, профил ПРИРОДНИ НАУКИ, с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК