Вътрешноинституционална квалификация в рамките на НП „Иновации в действие“ – 2024 год.

Квалификационна форма: мултидисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 19.04.2024 год., 10,15 ч.

Тема: БИЛКИТЕ В РОДНИЯ КРАЙ, ВПЛЕТЕНИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ

Обучител: ПУО, работещо с иновативна паралелка IIа клас