Вътрешноинституционална квалификация в рамките на НП „Иновации в действие“ – 2024 год.

Квалификационна форма: мултидисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 18.04.2024 год., 14,30 ч.

Тема: МОЯТА НЕПОВТОРИМА БЪЛГАРИЯ

Обучител: ПУО, работещо с иновативна паралелка Vд клас