Мониторинг на река Марица с ученици от иновативната паралелка VIIд клас

Мониторинг на река Марица с ученици от иновативната паралелка VIIд клас,
г-жа Веселина Чапанова – главен учител по биология и здравно образование и г-жа Лилия Тодорова – старши учител по биология и здравно образование