„Моите детски мечти“ – 2021

Ученичката Мария Атанасова от Vе клас получи втора награда за песента по собствен текст и музика „Моята мечта“ на проведения национален конкурс от календара на МОН „Моите детски мечти“ – 2021

Учител: Даниела Попова – старши учител по музика