МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МЛАДА СИНЯ ЗЕМЯ“

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШ УЧЕНИК НА МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МЛАДА СИНЯ ЗЕМЯ“

Учител: Дамян Митърчев – старши учител по изобразително изкуство