МАТЕМАТИЦИТЕ НА СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ ОТНОВО СА СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ!

НА ПРОВЕДЕНИЯТ МАТЕМАТИЧЕСКИЯ КОНКУРС „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ СПЕЧЕЛИХА
1 ЗЛАТЕН МЕДАЛ

37 СРЕБЪРНИ МЕДАЛА

33 БРОНЗОВИ МЕДАЛА

II КЛАС- 1 златен,2 сребърни,4 бронзови

1.Магдалена Данаилова Христова-златен медал

2.Здравко Тодоров Тодоров-сребърен медал

3.Алек Веселинов Костадинов- сребърен медал

4.Борис Георгиев Тотев-бронзов медал

5.Николай Стефанов Шилев -бронзов медал

6.Самуил Стаменов Стаменов–бронзов медал

7.Тео Цветан Стефанов–бронзов медал

III КЛАС- 2 сребърни,3 бронзови

1. Иван Запрянов Гъдев-сребърен медал

2. Калоян Илиев Симеонов-сребърен медал

3. Мила Венелинова Савова–бронзов медал

4. Йоан Иванов Демерджиев–бронзов медал

5. Андрей Александров Костов–бронзов медал

IV КЛАС- 6 сребърни,6 бронзови

1.Кирил Димитров Грозев- сребърен медал

2.Стивън Георгиев Гочков- сребърен медал

3.Величка Журион Желязкова- сребърен медал

4.Тодор Желяз Моллов- сребърен медал –

5.Данаил Николаев Бояджиев- сребърен медал

6.Иван Иванов Богданов- сребърен медал

7.Никола Велиславов Аджаров–бронзов медал

8.Йоан Валентинов Колишев- –бронзов медал

9.Трифон Ивайлов Михайлов- –бронзов медал

10.Мартин Атанасов Павлов- –бронзов медал

11.Александър Събев Шопов–бронзов медал

12.Катрин Деан Копаранска- –бронзов медал

V КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВАНЯ ГЕОРГИЕВА

7 СРЕБЪРНИ И 5 БРОНЗОВИ МЕДАЛА
V КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВЕСЕЛИНА ТЕОФИЛОВА

1 БРОНЗОВ МЕДАЛ

VІ КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ГАЛЯ ЦВЕТАНСКА

8 СРЕБЪРНИ И 3 БРОНЗОВИ МЕДАЛА

VІ КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ИРИНА ПЕНЕВА

4 СРЕБЪРНИ И 3 БРОНЗОВИ МЕДАЛА
VІІ КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА

8 СРЕБЪРНИ И 4 БРОНЗОВИ МЕДАЛА
VІІ КЛАС – ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА

4 БРОНЗОВИ МЕДАЛА