Мартин Кьосев от IVа клас спечели три златни медала от участие в Кралската Лига на Олимпиади Кингс.
Поздравления!
 Класен ръководители: Гергана Иванова – старши учител начален етап