След блестящо представяне на общински и областен кръг на олимпиадата по английски език, Мария Станчева, ученичка от VIIIв клас, профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ с АЕ се класира за участие в Националния кръг, който се проведе в гр. София, Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, където отново се представи успешно с 85 от 100 т!
Поздравления!
Учител: Валентина Минчева- старши учител по АЕ