Мария Павлова от IIб клас спечели диплома за златен дебют за инструментал – пиано в национален конкурс, организиран от АРТ ЦЕНТЪР „Карнолски“.