Мария Богданова

Мария Богданова от Vв клас спечели златни медали по български език и литература и английски език, и сребърен медал по математика в състезание „Кралска лига България“

Учители: Захаринка Димова – старши учител по български език и литература,
Галя Цветанска – старши учител по математика,
Маргарита Николова – старши учител по английски език