В Националните състезания „Многознайко“ отлично се представиха участниците от Iа клас:

Марина Караманолева – I-во място на Пролетния кръг: „Родна реч“ и  II-ро място на финален кръг по Математика

     Александър Вълчев – II-ро място на финален кръг по Математика.

     Весело лято и да събират сили за новата учебна година!

Класен ръководител: Василка Петрова – старши учител начален етап