На математическия турнир ,, Математика с Moнди“, проведен със съдействието на Съюза на математиците в България, секция ИМИ-БАН, Магдалена Ахрянова от IIв клас спечели 1. място и завоюва златен медал.
 
Поздравления!
 
Учители: Велка Славова – старши учител начален етап и Катерина Шакаданова – Данаилова – учител начален етап (ГЦОУД)