Лияна Стоянова

Лияна Стоянова от VIIБ клас се класира на първо място на състезанието по български език и литература „Св. Иван Рилски“.
Поздравления за постигнатото и пожелания за нови успехи!

Учител: Николай Даскалов – старши учител по български език и литература