„Купи и дари книга на своето училище за 1 ноември“

Учениците от IXв клас на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, с класен ръководител Силвия Червенкова – старши учител по химия и ООС, взеха участие в инициативата
„Купи и дари книга на своето училище за 1 ноември“.
Събраните нови книги бяха дарени на училищната библиотека.
Кампанията бе организира от Асоциация „Българска книга“ с подкрепата на МОН.