Кремена Томова – старши учител по информатика и информационни технологии

  • Видео на сайт, направен от XIг за празника
  • Elevator е видео на програма правена на Java от VIIIг и VIIIд клас, която изчислява с какво ускорение се движи асансьор за определени секунди
  • Valuten_kankulator е видео на програма правена на Java от VIIIг и VIIIд клас, която изчислява промяна на левове в долари по въведен курс за 1 долар и съответно, ако има стотинки ги записва като ресто.