Креативност

Креативността се счита за една от най-дълбоките характеристики на човека и особено необходима за живота в съвременното общество за преодоляване на стереотипите в ежедневието и работата.

Креативният човек е мотивиран от желанието да постигне, а не от желанието да надмине другите. Създаването на новото, което е същност на креативността, винаги се опира на някакъв изходен материал – впечатления, знания и опит и се генерират идеи.

В края на месец май 27 ученици, с учител г-жа Чиликова, получиха грамоти за творческа работа по английски език.

Много старание и ентусиазъм вложиха учениците от VII б и VII e клас в груповата си работа в осъзнаването на причините за тормоза и предложиха полезни съвети за преодоляването му.

Темите за традициите и обичаите, както и за забележителностите и за здравословния начин на живот, намериха своето отражение в проектите на учениците в шести и седми клас.

Глобалната тема за причините на тормоза, която ентусиазира учениците от VIIб клас и VIIе

клас в творческите си групови работи, продължи да вълнува учениците и след изпитите

Учениците, който завършиха седми клас с пълно отличие:

Йоана Иванова – VIIб клас
Иляйда Кадиш – VIIб клас
Дивна Зънзова – VIIб клас
Деница Изевкова -VIIб клас
Габриела Георгиева -VIIе клас
Петко Петков – VIIе клас

Представиха по-задълбочено темата с мотото:

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА НАСИЛИЕТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В УРОК ЗА ВСЕКИ ДЕН!