Красимира Варкова Лукова – старши учител начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър – начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив

Професионален опит: 22 години

еmail: krasimira.lukova@patriarcha.com