Контакти

Свържете се с нас

Централна сграда – гимназиален и прогимназиален етап:

Адрес

гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов“ №19,

Телефон

Канцелария: 032/62 44 68;
Заместник-директори УД: 032/62 87 83;
Главен счетоводител: 032/33 09 59;
Директор: 032/62 42 55;

E-mail

e-mail: admin@patriarcha.com
e-mail: info-1690156@edu.mon.bg

Изпратете запитване

Свържете се с нас

Сграда – начален етап:

Адрес

гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов“ №35;

Телефон

Заместник-директори УД: 032/62 41 35;

E-mail

e-mail: admin@patriarcha.com

Изпратете запитване