Клуб „Творческо писане“

Ръководител: Евдокия Пенкова – старши учител по български език и литература