Клуб „Роботика“

Ръководител: Росица Минева – старши учител по информационни технологии