Клуб по интереси „В света на технологиите“ с ученици от VI клас

Ръководител: Таня Айгърска, учител по информационни технологии