Клуб по интереси „В света на технологиите“ с ученици от IV клас

Обучение с LEGO EDUCATION WeDo 2.0 Core Set

Ръководител: Гергана Иванова, старши учител в начален етап