Клуб по интереси „Аз в компютърния свят“ с ученици от II клас

Обучение с LEGO EDUCATION WeDo 2.0 Core Set

Ръководител: Василка Петрова, учител в начален етап

Видео 1 Видео 2 Видео 3