Клуб „Млад химик“

Ръководител: Елена Божинова-Стефанова – старши учител по физика и астрономия и химия и ООС