Клуб „Млад еколог“

Ръководители: Веселина Бойчева-Чапанова – главен учител по човекът и природата и Лилия Тодорова- старши учител по човекът и природата