Клуб „ЛЕКА АТЛЕТИКА“

Ръководител: Катя Кръстева – старши учител по физическо възпитание и спорт