„Като рицарите“

„Като рицарите“- проект с учениците от VI клас на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив.
Учител: Таня Мандраджиева-Андреева – старши учител по история и цивилизации