„Караме, за да пристигнем“

Обучението по пътна безопасност трябва да се разглежда като цялостно възпитание на личността. То съпътства развитието на човека през целия му живот. Съвременната пътна среда е рискова и независимо дали е удоволствие или необходимост, шофирането е и отговорност, която всеки носи, когато е зад волана.
Заедно с удобствата обаче, управлението на леките МПС, както и електрическите тротинетки, носи и риск, както за водача им, така и за другите участници в движението.
С цел да подпомогне коректното и безопасно поведение на пътя на нашите възпитаници, СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив, отвори врати за Фондация „Караме, за да пристигнем“.

“https://www.facebook.com/WeDriveToArrived“ =AZVsn5G_2SqKVgB-ASQ29cTPwTcJgWYIpOSj65wH8rWtCEhj3s9r-FybfnMWBVS2oCQLPR2X2ueUNp9T01xEnhltagi0U_mJCwU0zFwIo4ohF4gGB21rMjCmGiElekAummIVN2w9EyU9BQAfJ6OhN4WainKYrGGiaEEdqaYui8WLF8u3gDm-yN4hckfyAhCxYR8&__tn__=-UK-R“]