Камен Димитров Георгиев – учител по английски език

Образователно-квалификационна степен:  магистър, специалност: Българска и английска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Втора специалност: Маркетинг и мениджмънт,    Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионален опит: 10-години

еmail: K.Georgiev@patriarcha.com