Йорданка Алексиева – старши учител по биология и здравно образование

Проект „Устройство на човешка кожа“