И отново достойно представяне на зрелостниците от профил „Природни науки“

И отново достойно представяне на зрелостниците от профил „Природни науки“ на изпитите в Медицинските университети – Пловдив и София.
Четирима бъдещи лекари:
1. Пламен Грудев
2. Милен Велинов
3. Лия Миран
4. Анастас Славов.
Двама бъдещи фармацевти:
1. Дарина –Талия Накова
2. Йордан Марчев
Успешен да е пътят ви, бъдещи медици!