Ирена Минкова – старши учител по биология и здравно образование