Интерактивната олимпиада „ЗНАМ И МОГА“

 Четирима възпитаници на начален етап на основната степен на образование получиха от Началника на РУО-Пловдив грамоти за достойно представяне на областния кръг на интерактивната олимпиада „ЗНАМ И МОГА“

МЕЙЛИН ЗАФЕР МЮМЮНОВА и СОФИЯ РАДОСЛАВОВА ИЛЧЕВА с класен ръководител ВЕЛКА СЛАВОВА

ВЕЛИЧКА ЖУРИОН ЖЕЛЯЗКОВА и ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ МОЛЛОВ с класен ръководител МАРИЕЛА НЕДЯЛКОВА