На 29.09.2023 г. иновативният VII д клас участва в инициатива на МУ – Пловдив.
Европейската нощ на учените има за цел да повиши интереса на младите хора към науката. Тази година проявите са обединени от общата тема как човечеството се адаптира към промените в климата.
 
Класен ръководител: Таня Мандраджиева-Андреева – старши учител по история и цивилизации и география и икономика