Изследване на екологични показатели на река Марица – практическо екологично обучение

На 18.03.2023 год., учениците от иновативните паралелки Vд и VIIж клас и техните учители Лилия Тодорова, Веселина Чапанова, Борислав Янчев и Маргарита Николова, съвместно с представители на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Младежки воден парламент, проведоха на брега на р. Марица практическо екологично обучение – Изследване на екологични показатели на река Марица. С мобилни лаборатории учениците, разделени на групи, установиха Ph на речната вода, съдържание на кислород, температура. Осъществиха и наблюдение под микроскоп на растителните видове водна чума и роголистник, както и наблюдение с бинокли на зеленоглава патица.
Екип на БТВ засне репортаж, който ще бъде излъчен на 23.03.2023 г. в сутрешния блок между 10.30 и 11 ч. в рубриката „Зелени минути“.