Изнесено обучение в Банско с иновативната паралелка – 2018/2019 г.

През учебната 2018/2019  година  изнесеното обучение с учениците от VIд клас – иновативна паралелка, се проведе в периода от 24 до 28 юни в град Банско.

Това място предоставя много възможности за интересна и разнообразна образователна дейност. Акцентите бяха поставени върху контактуването с природата и запознаването с историческото и духовното наследство, съхранено в град Банско.

Планираните и изпълнени дейности по време на изнесеното обучение бяха съобразени напълно с интересите на децата и образователните им потребности.

Важен момент от работата беше опознаването отблизо и изследването на  разнообразния растителен свят. Тъй като в местността се срещат много растения, билки и величествени иглолистни гори, направихме поход в планината. По пътя разгледахме и се запознахме с различни растителни видове. Маршрутът ни мина покрай буйната Бъндеришка река, в чието корито има множество морени, което впечатли учениците. След това разгледахме  Туристическия информационен център на „Национален парк Пирин“ и се запознахме с богатия животински и растителен свят на Пирин  чрез различни интерактивни игри.

Другата основна дейност на иновативната паралелка по време на изнесеното обучение беше свързана с посещение на историческите  забележителности в града, което даде възможност на  учениците да се запознаят отблизо и да се потопят в атмосферата на възрожденската и съвременната култура.

Обиколката ни започна с посещение на  църквата „Св. Троица“, която е изиграла важна роля в опазването и съхраняването на българската идентичност по време на османското владичество. След това разгледахме другия  важен културен символ на града –  паметника на Паисий Хилендарски. Паисий е първият български възрожденец, запалил  искрата за пробуждане на българския дух.

Туристическата обиколка продължи с посещение на Музеен комплекс „Никола Йонков Вапцаров“, където учениците се запознаха с живота и делото на поета, докоснаха се до автентичния му свят. Видяха отблизо ръкописи на стихотворения, чуха оригинален разказ на неговата майка, което изключително много им въздейства.

 Последната спирка от културно-образователната ни обиколка в Банско по време на изнесеното обучение беше в Историко-етнографски комплекс „Радоновата къща“, в която е изложена постоянна експозиция, проследяваща историческото развитие на Банско от възникването до освобождението му през 1912 г. Учениците с голям интерес и любопитство разгледаха богатия етнографски материал, илюстриращ особеностите на банския бит.

През останалото време бяха организирани интересни  интерактивни образователни игри, спортни дейности и различни забавления, проведени съвместно от учители и ученици.

С престоя си в Банско успяхме да  се докоснем  до богата история на града, насладихме се на прекрасната българска природа, едновременно учихме и се забавлявахме. Тръгнахме си удовлетворени и изпълнени с положителни емоции.

Ръководители Веселина  Чапанова, Росица Караджова, Борислав Янчев, Даниела Попова и Елица Гигова.