В изложба/състезание за дизайн на вещи с повторна употреба, организирано от Екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“ и Ученическия съвет, бяха отличени:
Пресияна Наневска от VIIг клас – 1 място;
Райа Иванова от VIз клас – 2 място;
Димитър Великов от VIIг клас-3 място;
Марио Йорданов от VIIг клас и
Бехийе Халибрям от XIб клас.