Изложба на мартеници и картички на ученици от V и VI клас, участващи в групите по интереси СВЕТОВЕ ОТ ЦВЕТОВЕ и ЦВЕТНО ВЪЛШЕБСТВО.

Ръководител: Елица Гигова – старши учител по изобразително изкуство