Поздравления за учениците – Сияна Митова и Алекс Кърмаджъ, за постигнати изключителни резултати на Олимпиада Кингс.
Сияна Митова, ученичка от VIIв клас, по български език и литература.
Алекс Кърмаджъ, ученик от VIIа клас, по математика.
 
Учители:
Росица Караджова – старши учител по български език и литература и
Росица Гьокова – старши учител по математика