„Игровата дейност в часовете по организиран отдих и физическа активност и значението ѝ за личностното развитие на учениците

„Игровата дейност в часовете по организиран отдих и физическа активност и значението ѝ за личностното развитие на учениците“
Открит урок, проведен от Христина Христева – старши учител ГЦОУД