Златка Ангелова Топузова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Учител по български език и литература“

Професионално-квалификационна степен: втора (1997г.) и първа (2006г.) ПКС към „Тракийски университет“ – Стара Загора.

Специализация „Методика на обучението по българска литература“ на тема: „Ботевата поезия в контекста на българската възрожденска литература“ 1995

Статии и публикации в педагогически издания:

За някои символи в творчеството на Йордан Йовков” – VІІ Национален педагогически форум „Изследователи в класната стая” – ТУ Стара Загора, 2006 г.

Красотата на Йовковите герои, осмислена през погледа на седмокласника” – сп. „Образование”, 2004 г.

На какво се учи ученикът чрез разказите на Елин Пелин” – сп. „Образование”, 1998 г.