„Земята има нужда от нас“

„Земята има нужда от нас“, интердисциплинарен открит урок на иновативна паралелка Vд клас, м. XII, 2021/2022 учебна година по проект „(STEAM)2= хармония