„Здравословният начин на живот“
интердисциплинарен урок с VIЗ клас

В срещата за обмяна на добри практики по национална програмата „Иновации в действие“ учителите на иновативната паралелка VIз клас подготвиха и представиха интердисциплинарен урок на тема „Здравословният начин на живот“ и учениците споделиха пред гостите от Братислава, София, Разлог и Костенец своите знания и умения.

Екипът от учители и ученици спази установената традиция да бъдат креативни и да използват възможностите на електронната техника, за да създават една интерактивна образователна среда. В работа по групи шестокласниците извличаха информация от научен текст и показаха, че за да живеем здравословно трябва да познаваме устройството на човешкото тяло, да сме запознати с възможните заболявания и да се грижим всекидневно за здравето си като спазваме определени правила. За да представят знанията си учениците в платформата Mozabook решаваха разнообразни упражнения и задачи по човекът и природата и математика.

С ентусиазъм учениците се включиха и в дебат, в който два отбора защитаваха тезите „В миналото хората са живели по-здравословно от нас“ или „Съвременните хора живеят по-здравословно от нашите баби и дядовци“. В урока активно се включиха и нашите гости, които участваха в гласуване на Kahoot за избор на отбора победител в дебата и в попълването на анкета за здравословния начин на живот в Nearpod. За първите места имаше и награди-книжки с рецепти на български и английски език.

В края на часа се пренесохме за кратко в света на дигиталните технологии, за да представим умения за програмиране на крачкомер и възпроизвеждане на звук върху хардуерно устройство Micro:bit и Мakeymakey.

За разработването на интердисциплинарния проект се използваха различни дигитални инструменти- MS Power Point, MS Paint, Sound Recorder and Movie Maker, Ca nva. Най-важното е, че учениците показаха ,че харесват STEAM обучението и екипната работа със своите учители.