Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции

Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от поведението, което се изгражда под въздействие на натрупаните знания.

Всеки човек трябва сам да се грижи здравето си, защото отговорността за опазването му е лична. Първата стъпка е информираността! Училищното здравно образование се случва както във, така и извън класната стая. Политиките, които едно училище възприема, физическата и социалната среда, която осигурява на учениците си, програмата, която избира да следва, както и качеството и методите за обучение, имат силата значително да повлияят на здравето на учениците и на всички останали в обществото. Училищната среда трябва да бъде в подкрепа на своите възпитаници с посланията на здравното образование.

С цел да сме в полза на учениците си и да помогнем за това те да се превърнат в образовани граждани по важни за здравето въпроси, поканихме на 06.04.2023 г. представители на МУ – Пловдив, които с въодушевление и професионализъм предадоха своите университетски знания на учениците от СУ „Свети Патриарх Евтимий“- гр. Пловдив, на достъпен език.

Бяха засегнати темите за влиянието на канабиса върху затлъстяването и паметта, за модерните зависимости и влиянието на наргилето и екстазито върху здравето. С неоспорими факти бяха развенчани митове за марихуаната.

Вярваме, че срещата ще помогне на учениците ни да осъзнаят колко е важно да бъдат отговорни към себе си, близките си, цялото общество. Изборът е проява на свободната воля, но отговорността е отражение на житейските ценности, знанието и приоритетите, доказали своята устойчивост във времето.