Звездното небе в представите на хората

На 22.01.2017 год в залата на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ се състоя открит интердисциплинарен урок на тема „Звездното небе в представите на хората“ с учениците от Vа клас, Vб клас и Vв клас и техните учители: Веселина Бойчева – Чапанова – човекът и продата; Лилия Тодорова – човекът и природата; Захаринка Димова – български език и литература; Светлана Талева – история и цивилизация; Дамян Митърчев – изобразително изкуство; Росица Минева – информационни технологии; Даниела Попова – музика. Интергиранят урок е специален вид урок, който съчетава обучението в няколко учебни дисциплини в изследването на темата.